ekologiczneforum / PRAWO CHRONI DRZEWA !!!
~~~Drzewa - płuca miast~~~PRAWO CHRONI DRZEWA !!!~~~Dendro-ciekawostki...~~~Chrońmy drzewa Łodzi~~~Park T. Rejtana w Łodzi~~~Las Brus ginie ocalmy go!~~~Trasa Konstytucyjna NIE!~~~Zielona Łódź~~~Co nowego do ochrony?...~~~~~~Zielone szkoły leśne~~~Lasy w Łódzkiem~~~

Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne
Darmowy hosting 

PRAWO CHRONI DRZEWA !!!
 - ale czy skutecznie?
Pomimo obowiązywania zaostrzonej Ustawy o ochronie przyrody nasilają się przypadki dewastacji drzew. W następstwie niezgodnych z prawem zabiegów, rzekomych "pielęgnacji", cięć sprzecznych ze sztuką ogrodniczą dokonywanych w obrębie ich koron - coraz więcej drzew zamienianych jest na szpetne "kołki", nie posiadające żadnej wartości przyrodniczej i estetycznej; często później obumierające ... Nasuwa się pytanie - Co robić, aby temu zapobiec???
Nowa, zmieniona w dn. 21 maja 2010 r. Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza cięcia drzew jedynie w następujących przypadkach:
Art. 82, ust. 1a.
Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Ponadto w obronie drzew stanął Kodeks Karny:
Art. 181. § 1.
Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Apelujemy do wszystkich Łodzian i mieszkańców całej Polski - gdy zauważycie ekipy tnące drzewa, lub przygotowujące się do takiej operacji, a macie uzasadnione przesłanki, by sądzić, że cięcia te są sprzeczne z ww. aktami prawnymi, wówczas powiadamiajcie o tym miejscowe posterunki Straży Miejskiej, Policję, odpowiednie wydziały ochrony środowiska w starostwach, gminach i urzędach miejskich! Gdy to nie pomoże i dokonają się zniszczenia - składajcie doniesienia do Prokuratury, powołując się na wyżej przytoczone akty prawne!
Skutki takich cięć mogą być bowiem opłakane!!!
Dlatego Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne zdecydowało się skierować apel - list otwarty do Władz i wszystkich Ludzi Dobrej Woli o zmiany w istniejącym prawie, tak by było ono skuteczne.
Oto nasz apel:

Obyśmy już nigdy nie musieli oglądać takich przykładów ekologicznego barbarzyństwa, jak te trwale okaleczone lipy, rosnące na terenie należącym do XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 26
(foto poniżej):Fotografie wykonane w lipcu 2011 r. przez panią Agnieszkę Winnik, zaczerpnęliśmy z zasobów WOŚiR UMŁ.

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www