ekologiczneforum / Chrońmy drzewa Łodzi
~~~Drzewa - płuca miast~~~PRAWO CHRONI DRZEWA !!!~~~Dendro-ciekawostki...~~~Chrońmy drzewa Łodzi~~~Park T. Rejtana w Łodzi~~~Las Brus ginie ocalmy go!~~~Trasa Konstytucyjna NIE!~~~Zielona Łódź~~~Co nowego do ochrony?...~~~~~~Zielone szkoły leśne~~~Lasy w Łódzkiem~~~Skwer przy ul Przyszkole~~~
Łódzkie Obywatelskie Forum Ekologiczne
Darmowy hosting 

Dzień dobry, drzewa, polskie drzewa!
Wiatr wam ballady swoje śpiewa
i rozczesuje wasze liście,
co w oczach mienią się srebrzyście.
(...)
Dzień dobry, drzewa, polskie drzewa!
Wiosna was szczodrze przyodziewa
i trwacie tak na naszej ziemi
na przemian w bieli i w zieleni!
                    Włodzimierz Ścisłowski
CHROŃMY DRZEWA ŁODZI
Łódzkie drzewa, zieleńce i parki - to nasz żywy skarb!
SADZIMY DRZEWA!
W październiku 2012 r., wspólnym wysiłkiem Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego oraz Władz Miasta Łodzi, nasadzono 16 sztuk drzew na terenie posesji: Przyszkole 17/19 oraz Flatta 15/17, na osiedlu Nowe Rokicie w Łodzi.
Nasadzeń w terenie dokonała firma "Ticket" - Jacek Czach. Prace prowadzone były pod kierunkiem naszego eksperta Leszka S. Pręcikowskiego.
Nasadzono śliwy czerwonolistne (Prunus cerasifera Pisardii) oraz głogi (Głóg dwuszyjkowy Paul"s Scarlet).
Jest to dobry przykład współpracy Miasta i ekologów!

OCALILIŚMY STARĄ TOPOLĘ
Wiosną tego roku (rok 2012) na prośbę lokalnej społeczności stanęliśmy w obronie starej, pięknej topoli z ul. Marynarskiej w Łodzi, której groziło wycięcie.
Drzewo ocalało! - a my otrzymaliśmy podziękowania od mieszkańców, które zamieszczamy poniżej...


A oto ocalone drzewo:


WSPOMINAMY NASZE SUKCESY...
PARK im. TADEUSZA REJTANA W ŁODZI
Mało kto dziś już pamięta o tym, że obecny Park im. Tadeusza Rejtana w Łodzi (dawniej cmentarz ewangelicko-augsburski, po likwidacji cmentarza zwany "parkiem bez nazwy przy ul. Skrzywana i Felsztyńskiego w Łodzi") - ocalał i zachował swe bogactwo przyrodnicze dzięki naszej Organizacji, a szczególnie dzięki osobistemu zaangażowaniu Kol. Kol. Leszka S. Pręcikowskiego, Danuty i Włodzimierza Przybylskich, dr Lucyny Fagasiewicz z Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, a także b. radnego Rady Miasta Łodzi Roberta Kwapisa.
Ten piękny i unikalny zakątek przyrodniczy Naszego Miasta - drugie co do liczebności, po Rezerwacie Polesie Konstantynowskie, stanowisko kwitnącego i owocującego bluszczu na terenie Łodzi - w roku 2000 w swej pierwotnej postaci miał praktycznie zniknąć z mapy przyrodniczej miasta.
Dziś ŹRÓDŁA Ośrodek Działań Ekologicznych na swojej stronie internetowej:
http://lodz.parki.org/parki.php?park=skrzywana
- zamieścił obszerny artykuł o przedmiotowym parku, nie wspominając jednak ni słowem, o tym, dzięki komu park ten zachował swoje przyrodnicze bogactwo... Dlatego czujemy się zmuszeni do zamieszczenia krótkiego sprostowania do materiału ŹRÓDEŁ, który cytujemy poniżej:
PARK PRZY PIĘKNEJ (tzw. przy Skrzywana*)
(daw. cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Piękna, Rejtana, Felsztyńskiego, Al. Politechniki)
Od strony Alei Politechniki - to niepozornie wyglądający pas zieleni, jednak gdy miniemy przejście w niskim murze otaczającym park okazuje się, że znaleźliśmy się w miejscu niezwykłym. Park sprawia wrażenie mrocznego i przygnębiającego, gęste korony drzew i oplatający pnie i konary bluszcz tworzą nieprzepuszczające światła sklepienie, do niedawna pomiędzy drzewami porozrzucane były fragmenty starych płyt nagrobnych.
Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych XX w. był to cmentarz ewangelicko-augsburski, którego pamiątką jest brama, usytuowana po środku północnej ściany parku, domek ogrodnika cmentarnego oraz niewielki fragment ocalałego cmentarza od strony zachodniej. Cmentarz istniał tam od końca XIX wieku do lat 50-tych XX w. W 1983 roku cmentarz został zlikwidowany, szczątki pochowanych tam osób zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz przy ul. Sopockiej, przeniesiono tam również najcenniejsze nagrobki. Aż do początku 2005 roku, pośród drzew zobaczyć można było jeszcze fragmenty płyt nagrobnych i ich elementów konstrukcyjnych. W 2002 roku powstały plany przebudowy i uporządkowania parku, w Dzienniku Łódzkim z dnia 10 czerwca 2002 r. pisano "Na miejscu dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego powstanie park. Rosnące dziko zarośla zastąpi boisko, górka saneczkowa, plac zabaw i stół do ping-ponga. Cały teren zostanie oświetlony. Według planów wydziału ochrony środowiska łódzkiego magistratu, teren zostanie podzielony na dwie części: typowo parkową i "przyrodniczą". Pozostałości nagrobków zostaną usunięte - zostanie dla nich stworzone lapidarium."
Ze względu na cięcia budżetowe w kolejnych latach rozpoczęcie prac przesuwano, wiosną 2004 roku ogłoszono przetarg na modernizację parku, prace zostały podjęte we wrześniu, a planowany termin zakończenia to wrzesień 2005 r. kiedy to dosadzone zostaną drzewa i krzewy. W ramach modernizacji parku powstały (lub niedługo powstaną) nowe alejki wysypane żwirem, odnowiona zostanie główna wybetonowana aleja parku, odnowione zostaną: plac zabaw, boisko. W środku parku, w pobliżu dawnej bramy głównej cmentarza usytuowane zostało lapidarium, w którym zgromadzone zostały fragmenty nagrobków odnalezionych w trakcie porządkowania terenu, na kilku znajdują się zdjęcia zmarłych, na innych widnieją czytelne napisy. Z powodu braku środków nie zostanie odnowiony neogotycki dom ogrodnika (obiekt jest wpisany do rejestru zabytków) ani brama.
W parku znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko, górka saneczkowa.
W parku rosną klony, wiązy, jesiony, lipy, dęby, brzozy, jednak na szczególną uwagę zasługuje oplatający drzewa i pokrywający ziemię bluszcz pospolity. Decyzją Rady Miejskiej z 27 października 2004 r. dwadzieścia pięć kwitnących okazów bluszczu uznanych zostało za pomnik przyrody.
I tu, twórca tego materiału powinien dodać informację, że ów objęty ochroną bluszcz oraz niezwykła zieleń parkowa ocalały przed zagładą dzięki grupce zapaleńców z Łódzkiego Obywatelskiego Forum Ekologicznego z  Leszkiem S. Pręcikowskim na czele...
Zachęcamy ŹRÓDŁA  do uzupełnienia materiału prezentowanego na ich stronie internetowej!
Zainteresowanych prawdziwą historią tego parku, odsyłamy na naszą stronę internetową:
Park im. Tadeusza Rejtana w Łodzi - jak powstał? Historia prawdziwa...


e-mail:  leszek_precikowski@o2.pl

www.: http://www.ekologiczneforum.zafriko.pl/

Ten serwis internetowy używa plików cookies. Dzięki nim można dostosować  serwis do oczekiwań Internautów oraz zbierać anonimowe dane do celów statystycznych.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


 
Copyright ©2008 by Leszek S. Pręcikowski
Kreator Stron www